Andreu Mariné

L'Andreu és de família de pagesos, i ell ha seguit amb l'ofici que sempre ha vist a casa. Té les finques al terme municipal de Salou.